ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งนางสาวอัญชิษฐา สิริพันธ์วราภรณ์
สาขาวิชาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit863