การจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนางสาวนงนุช ภูพวก
สาขาวิชาวิชาเอกการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit389