ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน บ้านวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน บ้านวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งนางสาวภิญญาพัชญ์ มุ่งวัฒนกุล
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit336