การศึกษาพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตามือสองของผู้บริโภค

ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตามือสองของผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่งนางสาวประภัสรา ปานแก้ว
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit276