การรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่องการรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ เรือนสติ
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit271