ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของคนทำงานใน Generation Y

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของคนทำงานใน Generation Y
ชื่อผู้แต่งธนพร กงแก้ว
สาขาวิชาวิชาเอกการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit302