ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
ชื่อผู้แต่งนางสาวภาสินี เสนตระกูลชัย
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit348