ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวพิมพ์ชนก  พุ่มเกิด
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit298