ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อทองคำในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อทองคำในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนายอุกฤษฏ์  ศิริเจริญวงศ์
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit293