พฤติกรรมการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวสุภัทราวดี  ชุมศรี
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit260