การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
ชื่อผู้แต่งนางสาวมัลลิกา จันทจุล
สาขาวิชาวิชาเอกการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit387