การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อเรื่องการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้แต่งนายชาคริต ไชยสัตยารักษ์
สาขาวิชาวิชาเอกการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit394