นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิผลของพนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อเรื่องนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิผลของพนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งนางสาวทัศนีย์ คลองมีคุณ
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit277