ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการซื้อทองคำรูปพรรณ ๙๖.๕% ของผู้บริโภคในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการซื้อทองคำรูปพรรณ ๙๖.๕% ของผู้บริโภคในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งนางสาวทักษพร สมมุ่ง
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit287