ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งนางสาวณดาบงกช เดชพิชัย
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit263