การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ Application A-mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ Application A-mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งนางสาวปิยะรัตน์ ทิมช่อ
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit344