ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด
ชื่อผู้แต่งนายอนวัช ไชยสง
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit276