ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อน้ำพริกไตปลาแห้งของประชากรในจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อน้ำพริกไตปลาแห้งของประชากรในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งนางสาวปัญญดา ธรรมกุล
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit374