ศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ต

ชื่อเรื่องศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งว่าที่ ร.ต.(ญ) ศกลวรรณ รัตนสุข
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit230