ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรสงขลา

ชื่อเรื่องศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรสงขลา
ชื่อผู้แต่งนางสาว สุพัตรา ฮกเกี่ยน
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit271