ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงราย

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งนางปภากรณ์ พรจิตไพศาล
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit328