ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อเรื่องประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา ติวงค์
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit241