บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา กาแฟภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายณัฐวรรณ ยามเย็นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563138
42การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลกันยาวีร์ แก้วอาษาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563140
43การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิทธิในการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินใน จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวพรพิชชา  ยอดพิจิตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561197
44การจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคามอัญชนา อมรรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563257
45การซื้อสินค้าออนไลน์อุปโภคบริโภคในยุคโควิด ในอำเภอเมืองสุโขทัยนายวสุธร มั่งมีมั่นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563400
46การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนของโครงการพิเศษและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหงพสชนัน นิเวศน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564128
47การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตนายภานุพันธ์ ทับทิมวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562197
48การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเมืองที่อยู่อาศัยของโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนางสาวนิสสุตา วงษ์บาทวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562210
49การตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนางสาวรวีกานต์ ทนงค์รบวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562184
50การตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่นางสาวฉัตรกุล กฤดนาคประไพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562495
51การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำงานในเขตวัฒนาและปทุมวันในกรุงเทพมหานครนางสาวนาตยา ขันคำกาศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562252
52การตัดสินใจเลือกซื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานของผู้บริโภคในอำเภอปัว จังหวัดน่านนางสาวรัตนฺติภรณ์ คำเทพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561177
53การตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนเต้นและดนตรีของยุวชนในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุดปมา พันธ์สอาดวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562255
54การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดกระบี่นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรมากวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562163
55การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery) ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายวีรวิทย์ พันธุรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562347
56การตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวัฒธิชัย   ศรีกลับวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561225
57การตัดสินใจใช้บริการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกนางสาวชวาลา พลเวียงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562219
58การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสนางสาวมัสศิตา เต็งจิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561213
59การนำเทคโนโลยี E-Payment มาใช้ในการตรวจสอบภาษียุคดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวจารุณี มณีศรีวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561662
60การนำแนวคิดลีนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรณีศึกษา โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์นางสาวชนัตถ์พร คำมณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561330